Актуално

 

Защо е необходима профилактика?

Климатикът е електроуред който, за да работи ефективно и безпроблемно и за да има дълъг живот се нуждае от периодично техническо обслужване. Предлаганата от фирмата годишна профилактика предоставя един мониторинг на вашата климатична система. Разбира се това не означава за потребителя да пренебрегва въздушните филтри, напротив те трябва редовно да бъдат почиствани! Периодичното преглеждане на уреда и навременната компетентна намеса от специализиран екип дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на климатика като по този начин се гарантира и по-дългата му експлоатация. Ние Ви съветваме да се обърнете към нашия оторизиран персонал за извършването на профилактика, тъй като някои работни параметри се констатират посредством специализирани уреди и инструменти. Редовно профилактираната система предоставя както по-здравословен и уютен микроклимат в помещението, нормалната и безпроблемна работа на климатизатора и по-нисък разход на консумирана електроенергия, гарантирана от производителя. Препоръчително е да се прави преглед на състоянието два пъти годишно, когато работи активно през сезоните.

Профилактиката включва:

 • Обща преценка на състоянието на климатика.
 • Почистване и дезинфекциране на въздушните филтри с препарат.
 • Третиране на вътрешното тяло (топлообменника); с препарат, който почиства, ароматизира, дезинфикцира и повишава ефективността на топлоотделянето и охлаждането на вътрешното тяло.
 • Почистване на корпуса на вътрешното тяло
 • Впръскване на чиста вода, която изчиства препарата и мръсотията от изпарителя и я изкарва през дренажната тръба. Преценка състоянието на дренажа и почистването му (при необходимост).
 • Почистване на външното тяло (топлообменника) с препарат и чиста вода
 • Замерване на техническите показатели на системата. Замерване на налягането на фреона. Замерване на входящата и изходящата температура на вътрешното тяло (по преценка на специалиста)

Защо Фреон R32?

През последните две десетилетия производството на хладилни и климатични инсталации постигна голям  напредък в намаляването на употребата на озоноразрушаващи хладилни агенти. Първоначалните цели на Монреалският протокол, създаден през 1987 г. е за намаляване на  вещества, които са озоноразрушаващи. Протоколът от Киото от 1997 г. доведе до голяма промяна на хладилните агенти, които имат по-малко въздействие върху околната среда. По който протокол фреон R22 вече е забранен за употреба в европейския съюз. Производителите на хладилни и климатични системи все повече се стремят да използват естествени хладилни агенти, ако това е технологично осъществимо. При домашните хладилници фреон R12 е заменен с R134a, той пък от своя страна с R600. При климатиците, фреон R22 е заменен с R407C, в последствие с R410a, а в момента навлиза R32. Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е потенциалът за глобално затопляне, който е относителна мярка, показваща степента на затопляне на парниковия газ в атмосферата. Стойността на GWP зависи от това как газовата концентрация се разлага във времето в атмосферата. Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) е потенциала за намаляване на озоновия слой, дължащ се на химическо съединение, което показва относителното количество на разграждане на озона. Фреон R32 е хладилен агент, който не съдържащ хлор в молекулата си (CH2F2). Този тип фреон, принадлежащи към клас (HFC) на околната среда и е един от основните хладилни агенти. Фреон R32 е най-ново поколение хладилен газ, който се използва в климатичната техника. Енергийната ефективност на климатиците е повишена и същевременно въздействието върху околната среда е многократно намалено. Фреон R32 участва в състава на други хладилни агенти като: R407C, R410A и други. R32 е безцветен газ, при обичайна температура и в течно състояние е безцветен и прозрачен. Фреон R32 има GWP (Глобално затопляне) 675 и ODP (озоноразрушаващ потенциал) е 0. Напълно подходящ за използване в климатичната техника, където до сега са използвани фреони R22, R407  или R410A. Предимството от използването на фреон R32 е по-високата ефективност от хладилният агент R410A. Работното налягане на фреон R32 е подобно на това на  фреон R410A. Топлината, необходима за изпаряване на фреон R32, е по-висока от тази на фреона R410A. R32 има много по-висок обем на охлаждане от R410A, което води до по-голяма ефективност. Плътността на фреон R32 е по-ниска от тази на хладилния агент R410A, така че количеството заряд на климатиците е по-малко и въздействието върху климата е по-ниско.

 1. Химична формула: CH2F2
 2. Молекулно тегло: 52.02 g / mol
 3. Точка на замръзване: -136 ° C
 4. Точка на кипене: -51.7 ° С
 5. Плътност (25 ° течност): 0.958 гр / см 3
 6. Налягане на парата (25 °): 1,689 Mpa
 7. Критична температура: 78,1 ° С
 8. Критичната плътност: 0,424 г / см 3
 9. ODP (озоноразрушаващ потенциал): 0
 10. безцветен
 11. Миризма няма
 12. Потенциал за глобално затопляне (GWP): 675