Актуално

 

Защо Фреон R32?

През последните две десетилетия производството на хладилни и климатични инсталации постигна голям  напредък в намаляването на употребата на озоноразрушаващи хладилни агенти. Първоначалните цели на Монреалският протокол, създаден през 1987 г. е за намаляване на  вещества, които са озоноразрушаващи. Протоколът от Киото от 1997 г. доведе до голяма промяна на хладилните агенти, които имат по-малко въздействие върху околната среда. По който протокол фреон R22 вече е забранен за употреба в европейския съюз. Производителите на хладилни и климатични системи все повече се стремят да използват естествени хладилни агенти, ако това е технологично осъществимо. При домашните хладилници фреон R12 е заменен с R134a, той пък от своя страна с R600. При климатиците, фреон R22 е заменен с R407C, в последствие с R410a, а в момента навлиза R32. Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е потенциалът за глобално затопляне, който е относителна мярка, показваща степента на затопляне на парниковия газ в атмосферата. Стойността на GWP зависи от това как газовата концентрация се разлага във времето в атмосферата. Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) е потенциала за намаляване на озоновия слой, дължащ се на химическо съединение, което показва относителното количество на разграждане на озона. Фреон R32 е хладилен агент, който не съдържащ хлор в молекулата си (CH2F2). Този тип фреон, принадлежащи към клас (HFC) на околната среда и е един от основните хладилни агенти. Фреон R32 е най-ново поколение хладилен газ, който се използва в климатичната техника. Енергийната ефективност на климатиците е повишена и същевременно въздействието върху околната среда е многократно намалено. Фреон R32 участва в състава на други хладилни агенти като: R407C, R410A и други. R32 е безцветен газ, при обичайна температура и в течно състояние е безцветен и прозрачен. Фреон R32 има GWP (Глобално затопляне) 675 и ODP (озоноразрушаващ потенциал) е 0. Напълно подходящ за използване в климатичната техника, където до сега са използвани фреони R22, R407  или R410A. Предимството от използването на фреон R32 е по-високата ефективност от хладилният агент R410A. Работното налягане на фреон R32 е подобно на това на  фреон R410A. Топлината, необходима за изпаряване на фреон R32, е по-висока от тази на фреона R410A. R32 има много по-висок обем на охлаждане от R410A, което води до по-голяма ефективност. Плътността на фреон R32 е по-ниска от тази на хладилния агент R410A, така че количеството заряд на климатиците е по-малко и въздействието върху климата е по-ниско.

 1. Химична формула: CH2F2
 2. Молекулно тегло: 52.02 g / mol
 3. Точка на замръзване: -136 ° C
 4. Точка на кипене: -51.7 ° С
 5. Плътност (25 ° течност): 0.958 гр / см 3
 6. Налягане на парата (25 °): 1,689 Mpa
 7. Критична температура: 78,1 ° С
 8. Критичната плътност: 0,424 г / см 3
 9. ODP (озоноразрушаващ потенциал): 0
 10. безцветен
 11. Миризма няма
 12. Потенциал за глобално затопляне (GWP): 675